FAQ

Konverting - Pod tímto pojmem se rozumí technologie, pomocí které je možné základní materiál - role jednostranně či oboustranně lepivých materiálů - upravit do zákazníkem požadovaných rozměrů a tvarů.

THP - technicko-hospodářský pracovník